Reckli specialformar har obegränsat strukturdjup och framställs efter beställarens önskemål. Som exempel på användningsområden för specialformar kan nämnas reliefer, ornament, skulpturer och komplicerade betongkonstruktioner, där man med hjälp av elastiska formar undviker skador på betongen vid avformning.