En byggnad eller en strukturfasad är ett sigill för designers eller arkitekter. Det kan också vara ett populärt landmärke och beroende på vart man placerar sigillet på byggnaden kan de visuella effekterna bli stora.

 

Användningen av en mönstrad eller texturerat betongfasad ger arkitekten och designern ett nytt sätt att producera subtila nyanser av ljus och skugga till byggnaden.


Användningen av elastiska RECKLI ®-matriser för bildgravering av betongytor har uppnått en hög grad av acceptans när det gäller kvalitet, användarvänlighet och ekonomisk effektivitet.

 
En ny generation RECKLI ® Fotogravyrmatriser expanderar dessa möjligheter på ett tidigare omöjligtsätt.


Kombinationen av RECKLI ®-systemet och fotogravyrtekniken skapar ett ytmönster som kan variera från skuggning till detaljrikedom beroende på bildens upplösning som används.
 

 

Denna bild kan sedan gjutas in i betongytan med hjälp av RECKLI ®-matrisen. Fotogravyrprocessen är en datorbaserad metod för överföring av bilddata till matris genom omvändling till 256 gråtoner.

Genom matrisens elasticitet, kvalitet och återanvändning bidrar vi till att estetik och den ekonomiska effektiviteten i hela processen upprätthålls och gör det möjligt att återskapa bilden på betongytan.


Möjligheterna är nästan obegränsade, eftersom nästan varje bild i vanliga grafiska format kan användas.
Mallarna är skalbara, vilket medger framställning av Fotogravyrmatriser i valfri storlek.

 

Det är faktiskt möjligt att lägga flera plattor tillsammans för en gemensam bild eller flera delar av en bild.