Med modern CNC-teknik kan avancerade strukturer framhävas genom en linje grafer av olika strukturer och lokal densitet och djup.

 

Tekniken grundar sig på en relativt homogen fyllning där presentationslagret får en grundläggande struktur (t.ex. parallella linjer, koncentriska cirklar), vars element skär varandra, antingen själva eller varandra. Denna linje ger bakgrunden struktur.  

 

Designen kommer att ombildas till texturer enligt fördefinierade matematiska algoritmer som begränsar sig genom att ändra radavstånd och online-kurs (knäckning, böjning) av den grundläggande strukturen.  

 

Men också skära linjer, även efter flera förvandlingar. Genom olika behandling av djup genom större plasticitet av ytan.


Följande exempel ger bara en glimt av nästan obegränsade möjligheter. Tre sådana strukturer vi har med i vårt standardprogram. Låt oss inspirera er egen design och textur.