Våra produkter

Här finner du mer information om våra produkter som vi marknadsför på den svenska marknaden.

 

För mer detaljerad information om våra produkter så väljer du varumärke i det övre vänstra hörnet.

Reckli

 
Användningen av elastiska insatsformar för mönstring av betongytor har fått en hög acceptans såväl avseende kvalitet som ekonomi. Många miljoner kvadratmeter är bevis på detta.

 

De elastiska matriserna möjliggör en brottfri avformning på såväl betong som på formen. Detta system ger arkitekten, projektören och byggherren frihet att förverkliga i stort sett alla önskemål om formgivning.

Tillverkningen av mönstrade betongytor i förbindelse med elastiska insatsformar har praktiserats över hela världen i mer än 40 år. Insatsformarna kan användas såväl till prefab som till plastgjutning. Utörandet kan ske enligt fem olika metoder:

- Standardmatriser med strukturdjup < 20 mm. (150 mönster enligt katalog)
- Standardmatriser med strukturdjup > 20 mm. (50 mönster enligt katalog)
- Specialmatriser (efter kundönskemål enligt ritning, skiss, foto eller modell)
- Flytande plast (egentillverkning av matriser)
- Engångsformar (för närvarande 10 olika mönster enligt katalog)

Besök reckli.net för mer detaljer kring våra produkter.